รหัสข้อสอบ : ARPB610359
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : รำวงมาตรฐาน
1)
รำวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร
ก.
การรำพื้นฐาน
ข.
การฟ้อนไปกับเสียงเพลง
ค.
ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะหน้าทับ
ง.
ศิลปะการรำให้เข้ากับจังหวะแบบพื้นฐาน
2)
เพลงรำวงมาตราฐานมีทั้งหมดกี่เพลง
ก.
9 เพลง
ข.
10 เพลง
ค.
11 เพลง
ง.
12 เพลง
3)
การแต่งกายสามารถแต่งได้ทั้งหมดกี่แบบ
ก.
2 แบบ
ข.
3 แบบ
ค.
4 แบบ
ง.
5 แบบ
4)
ท่าแขกเต้าเข้ารัง และ ท่าผาลาเพียงไหล่ เป็นท่ารำของเพลงอะไร
ก.
ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ข.
ดวงจันทร์วันเพ็ญ
ค.
หญิงไทยใจงาม
ง.
บูชานักรบ
5)
"น้องจักสู้พยายาม ทำเต็มความสามารถ" เป็นท่อนในเพลงใด
ก.
ยอดชายใจหาญ
ข.
บูชานักรบ
ค.
หญิงไทยใจงาม
ง.
ชาวไทย
6)
รำวงมาตราฐานวิวัฒนาการมาจากอะไร
ก.
รำโทน
ข.
ระบำ
ค.
ฟ้อน
ง.
เต้น
7)
ท่ารำในเพลงรำวงมาตราฐานมีทั้งหมดกี่ท่า
ก.
14 ท่า
ข.
12 ท่า
ค.
17 ท่า
ง.
16 ท่า
8)
คือท่ารำใด
ก.
เเขกเต้าเข้ารัง
ข.
จันทร์ทรงกลด
ค.
สอดสร้อยมาลาแปลง
ง.
ยูงฟ้อนหาง
9)
เพลงสุดท้ายของรำวงมาตราฐานคือเพลงใด
ก.
ยอดชายใจหาญ
ข.
บูชานักรบ
ค.
ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ง.
ดอกไม้ของชาติ
10)
เดิมรำวงมาตราฐานมีทั้งหมดกี่เพลง
ก.
9 เพลง
ข.
7 เพลง
ค.
4 เพลง
ง.
3 เพลง