รหัสข้อสอบ : HEPB010122
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสุขศึกษา
1)
เด็กผู้หญิงจะมีส่วนสูงเต็มที่เมื่อมีอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปี
ก.
14-15 ปี
ข.
17-20 ปี
2)
เด็กผู้ชายส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปี
ก.
15-16 ปี
ข.
17-18 ปี
3)
การหดและการขยายตัวของเส้นเลือดตามจังหวะการเต้นของหัวใจเรียกว่าอะไร
ก.
ชีพจร
ข.
บีบอัด
4)
จมูก เป็นอวัยวะส่วนใดของระบบหายใจ
ก.
ส่วนต้น
ข.
ส่วนปลาย
5)
มนุษย์เรามีปอดทั้งหมดกี่ข้าง
ก.
1 ข้าง
ข.
2 ข้าง
6)
การขับถ่ายสู่ภายนอกร่างกายทางทวารหนักเรียกว่าอะไร
ก.
อุจจาระ
ข.
อสุจิ
7)
ระบบวงจรเลือดทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สชนิดใดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
ก.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข.
แก๊สออกซิเจน
8)
ต่อมเหงื่อมีกี่ชนิด
ก.
2 ชนิด
ข.
3 ชนิด
9)
หลอดอาหารมีความยาวประมาณกี่เซนติเมตร
ก.
15 เซนติเมตร
ข.
25 เซนติเมตร
10)
ข้อใดคืออวัยวะที่ผลิตน้ำดีและส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยไขมัน
ก.
ลำไส้เล็ก
ข.
ตับและตับอ่อน