Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 5:33 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ณัชริน สิทธิตัน
ณัชริน สิทธิตัน
รหัสข้อสอบ  : SOMA109999
ชื่อข้อสอบ  : 

ชาดก

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 14:24 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา