Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 4:45 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : พิพัฒ พรมหาลา
พิพัฒ พรมหาลา
รหัสข้อสอบ  : MAMA109995
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิต ม.1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 14:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา