Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 6:44 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : สุดาภรณ์ อินสุพรรณ
สุดาภรณ์ อินสุพรรณ
รหัสข้อสอบ  : TEMA209971
ชื่อข้อสอบ  : 

งานประดิษฐ์ ชั้น ม.2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 13:45 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา