Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 16:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : จันทร์จิรา พีระวงศ์
จันทร์จิรา พีระวงศ์
รหัสข้อสอบ  : SCPB609958
ชื่อข้อสอบ  : 

ร่างกายของเรา

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 13:18 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา