Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 11:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPB400994
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เวลา ป.4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 27 ธ.ค. 2552 เวลา 21:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา