Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 14:10 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SOMA309868
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 18 มิ.ย. 2556 เวลา 17:33 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา