Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 23:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SOMA209853
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 17 มิ.ย. 2556 เวลา 15:26 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา