Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 | 0:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SOMA109812
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 13 มิ.ย. 2556 เวลา 23:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา