Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 8:18 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300977
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ป.3 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 15 ธ.ค. 2552 เวลา 16:05 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา