Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 14:48 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300974
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เวลา ป.3

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 15 ธ.ค. 2552 เวลา 15:31 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา