Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 20:02 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300973
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เงิน ป.3

จำนวนข้อ  : 9 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 15 ธ.ค. 2552 เวลา 15:19 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา