Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 1:08 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA300970
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การคูณและการหาร ป.3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 15 ธ.ค. 2552 เวลา 13:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา