Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 0:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA200965
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เวลา ป.2

จำนวนข้อ  : 13 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 14 ธ.ค. 2552 เวลา 11:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา