Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 1:50 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA200964
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การหาร ป.2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 14 ธ.ค. 2552 เวลา 11:08 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา