Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 10:44 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPA200962
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การคูณ ป.2

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 11 ธ.ค. 2552 เวลา 17:30 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา