Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 7:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB600920
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชางานประดิษฐ์ ป.6

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 1 ธ.ค. 2552 เวลา 11:26 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา