Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB500909
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 30 พ.ย. 2552 เวลา 16:57 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา