Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 8:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB400879
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.4

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 25 พ.ย. 2552 เวลา 13:53 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา