Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 13:50 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPB400877
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 24 พ.ย. 2552 เวลา 16:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา