Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 22:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA300872
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง คอมพิวเตอร์ ป.3

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 24 พ.ย. 2552 เวลา 15:29 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา