Log in | วันพุธที่ 16 เม.ย. 2557 | 17:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA300864
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.3

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 23 พ.ย. 2552 เวลา 17:23 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา