Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 13:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA300862
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร ป.3

จำนวนข้อ  : 13 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 23 พ.ย. 2552 เวลา 17:02 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา