Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 12:11 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : น้อง'ฟ้า อ่ะจ้ะ
น้อง'ฟ้า อ่ะจ้ะ
รหัสข้อสอบ  : SCPB608545
ชื่อข้อสอบ  : 

เตรียมสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 3 พ.ย. 2555 เวลา 23:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา