Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 18:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : TEPA200845
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 20 พ.ย. 2552 เวลา 15:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา