Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 18:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB600843
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.6 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 19 พ.ย. 2552 เวลา 15:22 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา