Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 5:18 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB500839
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 18 พ.ย. 2552 เวลา 17:42 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา