Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 18:01 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB500837
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.5 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 18 พ.ย. 2552 เวลา 17:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา