Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 16:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : paeng
paeng
รหัสข้อสอบ  : SCMA208330
ชื่อข้อสอบ  : 

ธาตุและสารประกอบ

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 20 ก.ย. 2555 เวลา 18:01 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา