Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 2:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB400832
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 18 พ.ย. 2552 เวลา 16:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา