Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 16:03 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA200828
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 17 พ.ย. 2552 เวลา 16:39 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา