Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 8:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA100822
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.1 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 16 พ.ย. 2552 เวลา 15:18 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา