Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 19:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA100819
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.1 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 16 พ.ย. 2552 เวลา 14:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา