Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 1:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB408038
ชื่อข้อสอบ  : 

การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ป.4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 26 ก.ค. 2555 เวลา 17:19 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา