Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 20:27 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMA100799
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่30

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 6 พ.ย. 2552 เวลา 17:11 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา