Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 8:52 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : natty
natty
รหัสข้อสอบ  : SOMB607943
ชื่อข้อสอบ  : 

หลักธรรม

จำนวนข้อ  : 12 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 16 ก.ค. 2555 เวลา 21:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา