Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:32 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPB407893
ชื่อข้อสอบ  : 

พุทธประวัติ ป.4

จำนวนข้อ  : 13 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 12 ก.ค. 2555 เวลา 11:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา