Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 12:47 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCMB000783
ชื่อข้อสอบ  : 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 16 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 2 พ.ย. 2552 เวลา 16:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา