Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 5:33 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMB000779
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 30 ต.ค. 2552 เวลา 15:01 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา