Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 15:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMB000777
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 29 ต.ค. 2552 เวลา 13:16 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา