Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 7:41 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPB407752
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น ป.4

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 15 มิ.ย. 2555 เวลา 15:35 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา