Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 17:43 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : wachilax
wachilax
รหัสข้อสอบ  : SCMB507723
ชื่อข้อสอบ  : 

พลังงานแสงอาทิตย์

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.5
สร้างเมื่อ  : 8 มิ.ย. 2555 เวลา 9:31 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา