Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย. 2557 | 1:58 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Bunyisa
Bunyisa
รหัสข้อสอบ  : MAPB607708
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 (เรื่องจำนวนเเละการดำเนินการ)

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 2 มิ.ย. 2555 เวลา 8:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา