Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 16:01 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOMB000764
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 21 ต.ค. 2552 เวลา 17:44 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา