Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 18:58 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ฐิติวรดา
ฐิติวรดา
รหัสข้อสอบ  : SCPB607570
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เสียง ป.6

จำนวนข้อ  : 6 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 30 เม.ย. 2555 เวลา 14:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา