Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 21:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : mayza
mayza
รหัสข้อสอบ  : MAPB507563
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิตคิดเร็ว(คูณ)

จำนวนข้อ  : 25 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 28 เม.ย. 2555 เวลา 16:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา