Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 1:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEMA100742
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 15 ต.ค. 2552 เวลา 16:55 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา