Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 22:54 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : music
music
รหัสข้อสอบ  : SOPA300724
ชื่อข้อสอบ  : 

พุทธประวัติ

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 7 ต.ค. 2552 เวลา 22:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา