Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 10:52 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPB600721
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 17 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 7 ต.ค. 2552 เวลา 10:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา